Welcome~Guangzhou Wind Force Electronic Manufacturing Co.,Ltd
Language: 中文版 ∷  英文版

Contact us

NO.1: Guangzhou company:Guangzhou Wind Force Electronic Manufacturing Co.,Ltd
ADDR:Lifeng Industrial Park, Zhongsheng Road, Zhongcun Street, Panyu District 511495, Guangzhou, China 
E-MAIL: windforce@biema.com         audio@biema.com         export@biema.com
TEL: 86-20-66606029/66618676        FAX: 86-20-66618678NO.2:Shanghai Xianfeng Electronic System Engineering Co.,Ltd.
E-MAIL: xianfeng@biema.com
Tel: 021-52068066   FAX:021-52069066


BIEMA Wechat close
QR code